Партнер ООД е сред водещите дистрибутори и лицензирани сервизи на български производители и вносители на касови апарати, фискални системи и електронни везни одобрени за България и Европейския съюз. Осигурява гаранционната и извънгаранционната им подръжка. Поддържа в наличност всички резервни части и консумативи необходими за нормалното им функциониране.

 Фирмата има офиси в градовете Русе, Пловдив и Бяла.

 Извършва монтажи на електронно оборудване за търговски и ведомствени бензиностанции и газстанции. Доставка на широка гама от компютри, касови апарати с фискална памет, фискални и POS принтери, баркод скенери, везни, монитори, POS терминали с TouchScreen дисплеи и периферни устройства, нови, по параметри желани от клиента и втора употреба.

 Сключва договори за абонаментно обслужване на фискални устройства според изискванията на българското законодателство.

 Предлага софтуер за продажба в магазини, ресторанти и складове, снабден с богат набор от справки и отчети, необходими за улесняване на Вашето счетоводство.

 Партнер ООД е член на БАДФУ (Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства).

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

НИВОМЕРНИ СИСТЕМИ

НАЧАЛО НАЧАЛО

Loading...

                                                                          ООД

БЪЛГАРИЯ

ГР.РУСЕ, УЛ.ВОЙВОДОВА 45

+359 82 820188

+359 88 8343439

+359 89 9852200

partner.ood@gmail.com

Copyright © ПАРТНЕР ООД

НАЧАЛО
ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА | ВЕЗНИ
ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ, ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА В ТЪРГОВСКИ И ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И POS СИСТЕМИ ЗА ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И СКЛАДОВЕ
За ПАРТНЕР ООД СИСТЕМИ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ НИВОМЕРНИ СИСТЕМИ КОНТАКТИ

 Система “ОЙЛ СИС” е изградена от модул “ПРОДАЖБИ” и модул “СКЛАД”. Те могат да работят както по отделно, така и заедно.

Модул ПРОДАЖБИ е част от програмния продукт, през който се осъществява комуникация със средствата за измерване на течни горива, продажби от обекта с връзка към фискално устройство, както и фактуриране и други търговски операции. Модул ПРОДАЖБИ може да бъде конфигуриран за работа с TOUCH SCREEN. Системата позволява работа с неограничен брой каси и обекти. Системата притежава функция за допълнителна визуална или звукова аларма при определени предварително указани условия като близък край на хартия и др. - индивидуално и едновременно блокиране и разблокиране на колонките.


ПРЕДИМСТВА

- надеждност и стабилна функционалност

- интуитивен интерфейс

- бързина и удобство при обслужване на клиентите

- пълна отчетност и контрол на персонала

- детайлни справки за продажби и доставки

- запис на събитията с цел контрол на персонала и управителите

- добре функционираща система за отстъпки, надбавки, промоции, томболи и талони за клиентите

- следене на цена с отстъпка на колонката и преднабиране с клиентски карта

- съвместимост с приложения, разработени от ЕНСИС - модул ресторант и магазин, модул спа, модул паркинг, модул кафене, модул фитнес център, модул данъчен склад за поддаване на данни към Агенция Митници, модул клиентопоток, модул контрол на работното време, нивомерна система LEVEL SYS, модул автосервиз

- поддръжка на неограничен брой касови места и офис работни станции

- работа в автоматичен локален режим при загуба на връзка със сървър до възстановяване на достъпа

- възможност за печат на всички видове принтери, инсталирани в MS Windows

- работа с неограничен брой артикули и клиенти

- отдалечен контрол и сервизиране през интернет

- сервизно покритие на територията на цяла България

Функционални възможности на " Дайс KL"

Непрекъснат режим на работа;

Поддържа едновременно до 16 места за зареждания;

Поддържа различни нива на достъп;

Автоматично или ръчно освобождаване на колонките;

Предварително задаване на цена или количество;

Продажба на стоки заедно със зареденото гориво;

Възможност за аварийно спиране на всички зареждания;

Продажба на стоки;

Поддръжка до 16 000 артикула;

Поддръжка на неограничен брой баркодове на артикул;

Поддърждане на практически неограничен брой клиенти;

Възможност за задаване на до 10 допълнителни начина на плащане, освен предвидените в Наредба Н18;

Издаване на разширена клиентска бележка;

Издаване на поименни бонове;

Приключване на смяна независимо от Z-отчета;

Водене на статистика независимо от ФП;

Възможност за работа с карти - магнитни, безконтактни, бар-код;

Поддръжка на различни видове отстъпки;

Отложено фактуриране;

Връзка с нивомерни системи;

Връзка с DKV верификатор;

Възможност за работа със СМАРТ каталог;

Издаване на промоционални бонове;

Лимитиране на карти по стойност или количество;

Възможност за предплащане от колонката;

Смяна на цената на горивата от компютъра;

Програмиране на различни данъчни ставки в осем данъчни групи;

Програмиране на заглавен и рекламен текст на бона;

Работа с или без десетична точка;

Достъп и проверка на фискалната памет;

Други възможности на "Дайс KL"

Надеждна защита от неоторизиран достъп до системата;

Изготвя дневник продажби по ЗДДС;

Връзка с офисен компютър на обекта;

Възможност за работа на няколко каси;

Поддръжка до 3 клиентски сметки на място за зареждане;

Съвместимост с офис програмите, разработени от ДАЙС;

Отдалечен контрол;

Възможност за предаване/приемане на данни от/към отдалечен сървър;

Експорт към различни счетоводни системи;

Централизирана смяна на цени;

Централизирана работа с клиентски карти;

Изготвяне на справки за един или няколко обекти в централен офис;

Възможност за връзка с информационна система SAP.

Възможност за интеграция с HOIS.


Система Тенакс 2007 KL е създадена на базата на електронен касов апарат с фискална памет и изцяло отговаря на изискванията за обслужване на обществени и ведомствени бензиностанции.

Тя има възможност за връзка с най-разпространените нивомерни системи и изпращане на данни към НАП, посредством данъчен терминал.

Управлява до 16 бензиноколонки.

TENAKS

 НИВОМЕРНА СИСТЕМА FAFNIR


Visy command GUI комуникира със сондите чрез взривозащитен интерфейс, който разделя комуникационната част от анализиращата. Различните интерфейси се грижат да има винаги достъп до актуални данни от резервоарите. Вграденият touchscreen показва тойностите на текущо количество и функционира по достъпна и интуитивна за потребителя форма.

VIsy command GUI притежава дисплей с ясно структуриран и лесен за работа интерфейс. Най важната информация се визуализира директно на дисплея - нивото на резервоарите и алармите които излизат директно на дисплея. Използвайки touch screen, операторите могат да съберат подробни данни просто като докосват графики на резервоара или бутоните за съответната функция.


Предимства на FAFNIR


- Три различни вида сензори могат да бъдат свързани към конзолата, посредством кабел или с безжична връзка

- Актуализираните данни се изобразяват директно на дисплея

- Удобният интерфейс съдържа много допълнителни данни, например теч на резервоара

- Конзолата визуализира моментното и температурно компенсирано количество в резервоарите

- Визуализация на моментна температура по цялата дължина и наличие на вода в резервоарите

- Гъвкавост, поради модулната архитектура на системата

- Лесен за upgrade и модернизация

- Прецизна настройка, чрез удобен software за конфигуриране

- Бърз и безпроблемен старт

- Възможност за ethernet връзка

- Безплатен и лесен софтуер за upgrade на firmware

- Вградена звукова функция за известяване на аларми

- Безжична комуникация с VISYCommand GUI RF с VISY-Stick sensors

- Възможност за работа с и без принтер

НИВОМЕРНА СИСТЕМА NAX-121


- Изцяло българска нивомерна система

- Измерване на нивото на течни горива в диапазона от 40 до 350см.

- Удобна индикация

- Лесна работа

- Връзка към фискални системи: ОЙЛ СИС 1.0-Д-KL, ТЕНАКС 2007 KL, ДАЙС KL

- Работа с от един до 8 резервоара

- Многофункционално използване


NAX-121 е система за за определяне на обема на течни горива - газьол, бензин, нафта, втечнен пропан-бутан (LPG) - в подземни и надземни резервоари чрез измерване на нивото на горивото, нивото на утаената вода и температурата на горивото.


Нивомерната система NAX-121 се състои от две основни функционални части:

- една или повече нивомерни сонди DMP-4 с присъединителен кабел, монтирани в резервоара(-ите), чиито нива се измерват;

- конзола К-121 за управление и индикация, монтирана в работно помещение.


НИВОМЕРНА СИСТЕМА ROHE


Нивомерната система ACCU-ROHE е предназначена за измерване на нивото на горивото и водата в резервоари за съхранение на горива в бензиностанции и бази. Системата е одобрен тип средство за измерване от Българския институт по метрология, което я прави напълно съвместима с изискванията на наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с установяването на дистанционна връзка за предаване на данни на фискалните устройства с Националната агенция за приходите (НАП).

Web Design by Ico Pico

Copyright © PARTNER Ltd.